डायमंड स्टोन काटना ब्लेड

पत्थर कटर ब्लेड, स्टोन कटिंग टूल्स, डायमंड स्टोन कटिंग डिस्क.