TCT देखा ब्लेड

स्टील कटिंग डिस्क, धातु काटना डिस्क, देखा ब्लेड रिक्त स्थान.