तीव्र काटना ब्लेड

धातु काटना डिस्क, देखा ब्लेड रिक्त स्थान, स्टील कटिंग डिस्क.